May 2020
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27 April, 2020 28 April, 2020 29 April, 2020 30 April, 2020 1 May, 2020 2 May, 2020 3 May, 2020
4 May, 2020

9:30am: Cancelled: Nature journaling at Paxton Pits

9:30am: Cancelled: Nature journaling at Paxton Pits
5 May, 2020 6 May, 2020 7 May, 2020 8 May, 2020 9 May, 2020

10:30am: Cancelled: Plant Sale

10:30am: Cancelled: Plant Sale
10 May, 2020
11 May, 2020 12 May, 2020 13 May, 2020 14 May, 2020 15 May, 2020 16 May, 2020 17 May, 2020

5:30am: Cancelled: Dawn Chorus Walk

5:30am: Cancelled: Dawn Chorus Walk
18 May, 2020 19 May, 2020 20 May, 2020 21 May, 2020

10:30am: Cancelled: Third Thursday Guided Walks

10:30am: Cancelled: Third Thursday Guided Walks
22 May, 2020 23 May, 2020 24 May, 2020
25 May, 2020 26 May, 2020 27 May, 2020 28 May, 2020 29 May, 2020 30 May, 2020 31 May, 2020